Zpravodaj

Vědecké články

2021 PROCHÁZKA, David, VANC, Šimon. Jsou pravidla finanční fair play spravedlivá a udržitelná? Případ anglické Premier League [Are the Financial Fair Play Regulations Fair and Sustainable? Case of English Premier League]. Politická ekonomie. 2021, vol. 69, no. 1, p. 73–98. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1306. PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, Cristina, PUSTOVALOVA, Anastasie, PROCHÁZKA, David. Elasticity of […]

Vědecké články

Právě vyšlo

Právě vyšlo

Právě řešíme

Zaměření projektu V roce 2019 se KFÚA stala partnerem projektu na podporu rozvoje mezinárodní akademické spolupráce financovaného polskou agenturou NAWA (výše dotace 1,520,290 PLN). Projekt, který končí v roce 2022, se zaměřuje na udržitelnou a inovativní ekonomiku a cílem je vytvoření společných vědeckých týmů, příprava výukových materiálů a ostatní relevantní formy spolupráce v této oblasti. […]

Právě řešíme
Konference ACFA 2022

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: