1FU561 Speciální seminář

Rozpis témat semináře 1FU561 pro zimní semestr 2024:
  • níže jsou uvedena témata, vyučující, časy a místnosti konání semináře, včetně odkazu na sylabus daného tématu semináře
  • v nadcházejícím semestru se otevřou maximálně dva semináře, a to v závislosti na počtu studentů přihlášených na jednotlivá témata
Téma semináře Vyučující Rozvrhová akce
Daně v účetnictví prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. středa 07:30-09:00, RB 115
Využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. v tomto semestru se seminář neotevírá
Vybrané problémy implementace IFRS v ČR doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. středa 18:00-19:30, RB 205
Auditing 2: Vybrané problémy Ing. Petr Vácha, Ph.D. nahrazeno předmětem 1FU506 Auditing II
Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů a účetních Ing. Jan Molín, Ph.D. v tomto semestru se seminář neotevírá
Právní a daňové dopady členství v EU na účetnictví doc. Ing. Jana Skálová, PhD v tomto semestru se seminář neotevírá
Poznámky:
  • Při registracích a zápisech se musíte přihlásit na to cvičení (tj. den, hodina a místnost), které je dáno ve výše uvedeném přehledu pro dané téma a vedoucího semináře, které jste si vybrali
  • Katedra negarantuje, že Vámi vybraný seminář bude v daném semestru skutečně otevřen, pokud se nepřihlásí dostatečný počet studentů (min. je vždy 10 studentů)
  • Některá témata seminářů se nemusí vypisovat každý semestr, v případě zájmu o některý méně často vypisovaný seminář kontaktujte vedoucího katedry doc. Procházku ohledně možnosti otevření (pomůže, pokud má zájem o seminář více studentů -> je vhodné se domluvit s ostatními studenty a požádat o otevření)
  • Toto není diplomový seminář a jeho téma nemusí nutně souviset s tématem diplomové práce, které budete zpracovávat; na druhou stranu se předpokládá alespoň rámcový zájem o tematické zaměření příslušného semináře -> Nezapisujte si kurz dle svých časových preferencí nebo dle vyučujícího, ale na základě obsahu semináře.