Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Petra Ašenbrenerová xasep00@vse.cz přerušeno
Ing. et Ing. Petra Baranová xbarp47@vse.cz 4 Role účetní a auditorské profese v globalizujícím se tržním prostředí, historie a současnost v mezinárodních souvislostech doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. kombinovaná
Ing. Ondřej Buben xbubo00@vse.cz 3 Harmonizace evropských požadavků Solvency II v českých a zahraničních komerčních pojišťovnách doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Mgr. Victoria Chobanyan chov00@vse.cz 3 Role IFRS při podpoře investiční aktivity mezinárodních subjektů doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Bc. Tatiana Dolgikh qdolt02@vse.cz 4 Vývoj účetnictví v státech BRICS a integrace do celosvětového hospodářství doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Ing. Martin Dvořák xdvom63@vse.cz přerušeno
Tereza Gluzová xglut00@vse.cz přerušeno
Jan Hospodka xhosj00@vse.cz 3 Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 2 Využití ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Martin Kučera xkucm47@vse.cz 2 Nehmotná aktiva sportovních klubů, lidské zdroje doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš xlukj27@vse.cz 1 Přeměny obchodních korporací z vybraných oborů podnikání, jejich obchodněprávní, účetní a daňové řešení v ČR podle aktuálních norem a rizka jejich zneužití prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. prezenční
Ing. Petr Mikyska xmikp23@vse.cz 1 Vliv fúze na ekonomickou situaci nástupnické společnosti doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Kateřina Polachová xpolk13@vse.cz 3 Vliv účetní profese na účetní legislativu v ČR a vybraných evropských zemí. prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Poutník xpoul04@vse.cz 5 Výkaznictví státu v kontextu účetních specifik veřejného sektoru doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. kombinovaná
Marina Purina purm01@vse.cz 5 Analýza koncepčních odlišností účetního systému Ruské federace od pravidel ČR. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jiří Šimůnek xsimj76@vse.cz 3 Specifika procesu likvidace obchodních korporací v České republice v souladu s legislativou Evropské unie (právní, účetní a daňový pohled) doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Ing. Hana Stárková xstah07@vse.cz 1 Essays on Information Asymmetry and its Implications in Audit and Accounting prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Mgr. Jana Švaříčková svaj06@vse.cz přerušeno
Ing. Jan Svitlík, Ph.D. xsvij10@vse.cz přerušeno
Ing. Michal Trnka xtrnm07@vse.cz přerušeno
Ing. Petr Vácha xvacp04@vse.cz 5 Koncepční rámec účetního výkaznictví a jeho aplikace v českých podmínkách doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Ing. Katarina Vanikova FCCA vank08@vse.cz přerušeno
Ing. Pavel Wünsch xwunp01@vse.cz 4 Položky rozvahy oceněné dle Solventnosti II za pomocí interakce s IFRS v porovnání s ČÚS. doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Libor Zavodny xzavl02@vse.cz 1 Predikce a prevence účetních podvodů doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. kombinovaná
Ing. Tomáš Zouhar zouhart@vse.cz 3 Účetní výkaznictví jako nástroj kontroly neziskových organizací doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná