Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ondřej Buben xbubo00@vse.cz 4 Harmonizace evropských požadavků Solvency II v českých a zahraničních komerčních pojišťovnách doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Bc. Tatiana Dolgikh qdolt02@vse.cz 5 Vývoj účetnictví v státech BRICS a integrace do celosvětového hospodářství doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Ing. Martin Dvořák xdvom63@vse.cz přerušeno
Ing. Petra Dvořáková xasep00@vse.cz přerušeno
Tereza Gluzová xglut00@vse.cz 5 Podnikové kombinace pod společnou kontrolou doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. kombinovaná
Jan Hospodka xhosj00@vse.cz 4 Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 3 Využití ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Martin Kučera xkucm47@vse.cz 3 Nehmotná aktiva sportovních klubů, lidské zdroje doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš xlukj27@vse.cz 2 Přeměny obchodních korporací z vybraných oborů podnikání, jejich obchodněprávní, účetní a daňové řešení v ČR podle aktuálních norem a rizka jejich zneužití prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. prezenční
Ing. Petr Mikyska xmikp23@vse.cz 2 Vliv fúze na ekonomickou situaci nástupnické společnosti doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Kateřina Polachová xpolk13@vse.cz 4 Vliv účetní profese na účetní legislativu v ČR a vybraných evropských zemí. prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Lukáš Poutník, Ph.D. xpoul04@vse.cz přerušeno
Marina Purina purm01@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Šimůnek xsimj76@vse.cz 4 Specifika procesu likvidace obchodních korporací v České republice v souladu s legislativou Evropské unie (právní, účetní a daňový pohled) doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Ing. Hana Stárková xstah07@vse.cz 2 Essays on Information Asymmetry and its Implications in Audit and Accounting prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Petr Vácha, Ph.D. xvacp04@vse.cz přerušeno
Ing. Katarina Vanikova FCCA vank08@vse.cz přerušeno
Ing. Libor Závodný xzavl02@vse.cz 2 Predikce a prevence účetních podvodů doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. prezenční
Ing. Tomáš Zouhar zouhart@vse.cz 4 Účetní výkaznictví jako nástroj kontroly neziskových organizací doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná