Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Workshop „Regulační prostředí pro fúze a akvizice“

Související stránky

Obdobně jako v minulém roce pořádá katedra finančního účetnictví a auditingu  v pátek 11. listopadu 2011 od 9:30 do 16:00 hodin workshop na téma  „Regulační prostředí pro fúze a akvizice“. Úkolem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s aktuálním vývojem v oblasti právní, daňové a účetní problematiky akvizic a fůzí, se zvláštním zaměřením na přeshraniční fúze v Evropské unii. Workshop je organizován v rámci řešení projektu GAČR a v minulém roce se jej zúčastnilo s pozitivním ohlasem téměř 40 účastníků.
Podrobnější informace o konání workshopu najdete na samostatných stránkách nebo u  doc. Ing. Marcely Žárové, CSc. nebo Ing. Jany Skálové, Ph.D.