Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky voleb 20. celostátního sněmu Komory auditorů České Republiky

Související stránky

Komora auditorů ČR

V pondělí 22. listopadu se konal v pražském Top Hotelu XX. celostátní sněm, který měl na programu především volby nových členů orgánů Komory auditorů České republiky na následující funkční období a stanovení priorit činnosti na roky 2011-2012. Ve volbách do čtrnáctičlenného Výkonného výboru KA ČR kandidovali z naší katedry doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D a doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., kteří byli oba zvoleni vysokým procentem přítomných auditorů (na třetím a prvním místě) a doc. Mejzlík byl následně nově zvoleným Výkonným výborem KA ČR zvolen 1. viceprezidentem KA ČR. Funkci prezidenta KAČR obhájil na druhé funkční období Ing. Petr Šobotník.

Do jedenáctičlenné Dozorčí komise KAČR, která vykonává dohled nad auditory kandidoval z naší katedry Ing. Michal Hora, Ph.D., který byl zvolen na třetím místě a následně byl zvolen místopředsedou této komise.

Tiskovou zprávu o výsledcích volby najdete na stránkách KA ČR a kompletní podrobné výsledky voleb zde.