Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
PEPRNÍČKOVÁ Mariana, Ing., Ph.D.

Související stránky

Funkce: odborná asistentka
Místnost: 119 NB
Linka: 5177
Email: xvalm31@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

 

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2014
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2007 až 2009 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Ing.
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2004 až 2007 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Bc.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2013 – nyní: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent
 • 2013 – nyní: Národním účetní rada, tajemnice

Odborné zaměření

 • Výzkumná témata:
 • Globální regulace účetnictví
 • Schvalovací proces tvorby účetních pravidel
 • Implementace IFRS do českých účetních předpisů
 • Členka řešitelského týmů Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2011)

Výuka

 • 1FU201 Accounting I.
 • 1FU211 Účetnictví 1
 • 1FU251 Účetnictví I. (v angličtině)
 • 1FU202 Finanční účetnictví II.
 • 1FU391 Bakalářský seminář

– – – – – – – – – – – –

Academic Degrees

 • 2014: Doctoral degree Ph.D. (specialisation Accounting and Corporate Financial Management), University of Economics, Prague
 • 2009: Master degree Ing. (specialisation Accounting and Corporate Financial Management), University of Economics, Prague
 • 2007 Bachelor degree Bc. (specialisation Accounting and Corporate Financial Management), University of Economics, Prague

Professional Experience

 • 2013 – now: University of Economics, Prague, associate professor
 • 2013 – now: Czech National Accounting Board, general secretary

Research Interest

 • Global accounting regulation
 • Due process of creating accounting rules
 • IFRS adoption in Czech accounting legislation

Pedagogy

 • 1FU201 Accountancy I
 • 1FU211 Accountancy 1
 • 1FU251 Accounting I (in English)
 • 1FU202 Accounting II
 • 1FU391 Bachelor seminar