Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny a podmínky skládání SZZ z VS Auditing

Související stránky

Termíny SZZ z VS Auditing:

  • termíny jsou vypisovány ve studijním systému ISIS pod mimosemestrálním kurzem 1AU

Přihlášení k SZZ:

  • zapsáním mimosemestrálního kurzu  1AU a přihlášením na zkušební termín

Skládání SZZ je podmíněno:

  •  splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou). Splnění podmínky se prokazuje tímto postupem.

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/charakteristika/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:

V období přerušení studia nelze skládat  SZZ.