Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny a podmínky státních závěrečných zkoušek

Související stránky

27.4.2018
termín pro odevzdání přihlášky 27.4. 2018
termíny pro SBZ  14. a 20.6. 2018

Při odevzdání bakalářské práce a při přihlášování na státní bakalářskou zkoušku na katedře finančního účetnictví a auditingu je student povinen:

 1. Přihlásit se na SBZ prostřednictvím této přihlášky, kterou odešle sekretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz).
 2. Sekretářka potvrdí studentovi e-mailem přijetí přihlášky na SBZ;
 3. Vyčkat na vypsání termínu SBZ v InSISu;
 4. Po vypsání termínu v InSISu zapsat předmět UFR (státní bakalářská zkouška) a DIP_B (obhajoba bakalářské práce), obě části si student zapíše ve stejný den.
 5. Uzavřít index u studijní referentky; potvrzení od studijní referentky přeposlat sektretářce katedry (marie.purmenska@vse.cz).
 6. 3 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci na stránkách KFÚA do systému EPHORUS pro kontrolu plagiátorství.
 7. 3 týdny před obhajobou vložit bakalářskou práci do InSISu ve formátu PDF a předat požadovaný počet výtisků sekretářce KFÚA (místnost 125 NB). Minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotčenými nedošlo k jiné dohodě.
 8. Před obhajobou si přečíst posudek vedoucího práce a oponenta a připravit se na obhajobu bakalářské práce (u bakalářské práce není prezentace v power pointu).
 9. V den státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce přijít do školy ráno/odpoledne (na nástěnce u místnosti 125 NB bude rozpis místností a zkušebních komisí).

Upozornění:

Zadaní BP musí být vypracováno, vloženo do InSISu a odevzdáno na sekretariátě katedry nejpozději tři měsíce před předpokládaným datem její obhajoby.

 • V průběhu semestru se SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají.
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna SBZ ani obhajoby bakalářských prací na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají.