Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
SVOBODA Michal, Ing., Ph.D.

Související stránky

Funkce: odborný asistent
Místnost: 132 NB
Linka: 5794
Email: xsvom33@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D.. v roce 2013
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2002 až 2008 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2013 – nyní: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent
 • 2007 – nyní: Ministerstvo financí ČR, odbor Regulace a metodika účetnictví, metodik účetnictví veřejného sektoru, konzultant, poradce a odborný školitel v oblasti účetnictví veřejného sektoru

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Implementace Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS
 • Účetnictví veřejného sektoru v ČR
 • Vyhodnocování a sledování finanční situace územních samospráv v ČR
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek“, řešení 2011 – 2014)
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací“, řešení 2011 – 2013)
 • Hlavní řešitel Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům, řešení 2010 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví
 • 1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy
 • 1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts

Další aktivity (dobrovolné)

 • Člen Výboru pro veřejný sektor KAČR od roku 2011


 

Academic Degrees

 • (2013) Doctoral degree Ph.D., University of Economics, Prague
 • (2008) Master degree, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague

Professional Experience

 • 2013 – now: University of Economics, Prague, senior lecturer
 • 2007 – now: Ministry of Finance of the Czech Republic, head of department of Governmental Accounting Methodological Support, public sector accounting consultant
 • Consultant, advisor and lecturer for public sector accounting

Research interest

 • Implementation of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
 • Public sector accounting in the Czech Republic
 • Municipalities´ financial health ranking and rating
 • Other research fields: Impact of lower requirements on financial reporting on the quality of financial statements, Availability of financial statements of nonprofit organisations, Consolidated financial statements in the public sector.

Teaching in courses

Other activities

 • Member of the Public Sector Committee, Chamber of Auditors of the Czech Republic