Sylaby předmětů

Ident Název Garant
1FU191 Metodologický seminář doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU201 Účetnictví I. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU202 Finanční účetnictví II. Ing. Monika Randáková, Ph.D.
1FU211 Účetnictví 1 doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU212 Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU232 Účetnictví I. doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
1FU233 Účetnictví II. - specifika pro organizace z oblasti arts Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
1FU251 Účetnictví I. doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU261 Accountant in Business Ing. Jan Molín, Ph.D.
1FU271 Účetnictví I (rusky) doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU301 Základy účetnictví (v angličtině) doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU303 Účetnictví v zemědělství doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
1FU305 Účetnictví neziskových organizací Ing. Marek Jošt, Ph.D.
1FU306 Účetnictví v různých právních formách podnikání prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
1FU307 IFRS pro malé a střední podniky (SME) Ing. Libor Vašek, Ph.D.
1FU311 Účetnictví a daně individuálního podnikatele Ing. Jan Molín, Ph.D.
1FU350 Daně v účetnictví ČR prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP - základní koncepty (v angličtině) Jana Roe, Ph.D., CPA
1FU391 Bakalářský seminář Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.
1FU392 Bakalářský seminář Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.
1FU400 Základní aspekty US GAAP Ing. Libor Vašek, Ph.D.
1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU408 Daně v účetnictví ČR II Ing. Jana Skálová, Ph.D.
1FU440 Účetnictví akvizicí,fúzí a jiných vlastn.transakcí-vyš.účet. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU450 Vybrané problémy finančního účetnictví a auditingu Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
1FU453 Audit obchodních společností doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU454 Účetnictví cenných papírů Ing. Jana Skálová, Ph.D.
1FU455 Účetnictví pojišťoven doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
1FU457 Vnější a vnitřní kontrola doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1FU458 Interní audit Lukáš Wagenknecht
1FU471 Konsolidovaná účetní závěrka v praxi doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU475 Účetnictví veřejného sektoru: koncepční východiska a standardizace doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU484 Účetní řešení insolvence Ing. Monika Randáková, Ph.D.
1FU485 Pokročilé účetnictví-vybrané problémy (cash flow, oceňování) doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU486 Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví Ing. Libor Vašek, Ph.D.
1FU491 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP - srovnání a případové studie (v angličtině) Jana Roe, Ph.D., CPA
1FU496 Intermediate Accounting: Generally Accepted Principles doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
1FU505 Auditing doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU555 International Week: Účetnictví & Auditing doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
1FU561 Speciální seminář doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU562 Diplomový seminář doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU572 Účetnictví bank,vykazování finančních nástrojů doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU573 Účetní výkaznictví a audit v prostředí kapitálových trhů doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU574 Konsolidovaná účetní závěrka II (pokročilé problémy) doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU592 Project doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU593 Internship with project doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
1FU595 Auditing and Assurance doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1FU596 Pokročilé účetnictví: případové studie (anglicky) doc. Ing. David Procházka, Ph.D.