Státní závěrečné zkoušky

Klíčové okamžiky:
 • Přihlášení se k SZZ
 • Dokončení studia
SZZ a obhajoby DP v ZS 2022 Termín
Termín pro odevzdání přihlášky: do 14.8.2022
Informace o termínech konání SZZ: od 4.9.2022

 

Přihlášení k SZZ je podmíněno:
 • Zapsáním mimosemestrálního kurzu  UC1_2 a UC2_4 (přihlašuje se pouze předmět, nikoliv termín: termín přiděluje sekretářka a studentům KFUA je přihlašování na konkrétní termín v InSIS zablokováno  => pokud jste si zapsali konkrétní termín  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře)
 • Zasláním vyplněné předběžné přihlášky sekretářce KFÚA (marie.purmenska@vse.cz)

 

Skládání SZZ je podmíněno:
 • Splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou); splnění podmínky se prokazuje tímto postupem

 

Obsah SZZ z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • okruhy ke zkoušce UC1_2 a UC2_4 jsou zveřejněny v InSIS pod stejnými identy
 • UC1_2 Finanční účetnictví a auditing, okruhy zde
 • UC2_4 Manažerské informace a finanční řízení podniku, okruhy zde

 

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:
 • V průběhu semestru se SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
 • V období přerušení studia nelze skládat SZZ