Státní závěrečné zkoušky

Klíčové okamžiky:
 • Přihlášení se k SZZ
 • Dokončení studia
SZZ a obhajoby DP v ZS 2023 Termín
Termín pro odevzdání přihlášky: do 11.8.2023
Informace o termínech konání SZZ: od 1.9.2023

 

Přihlášení k SZZ je podmíněno:
 • Zapsáním mimosemestrálního kurzu  UC1_2 a UC2_4 (přihlašuje se pouze předmět, nikoliv termín: termín přiděluje sekretářka a studentům KFUA je přihlašování na konkrétní termín v InSIS zablokováno  => pokud jste si zapsali konkrétní termín  v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře)
 • Zasláním vyplněné předběžné přihlášky sekretářce KFÚA (marie.purmenska@vse.cz)

 

Skládání SZZ je podmíněno:
 • Splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou); splnění podmínky se prokazuje tímto postupem
 • Studenti, kteří zahájili studium po roce 2019, musí mít též úspěšně složenou soubornou zkoušku z VS

 

Obsah SZZ z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • Okruhy ke zkoušce UC1_2 a UC2_4 jsou zveřejněny v InSIS pod stejnými identy
 • UC1_2 Finanční účetnictví a auditing: studenti si tahají jednu otázku
 • UC2_4 Manažerské informace a finanční řízení podniku: studenti si tahají jednu otázku za část Manažerské účetnictví a jednu otázku za část Finance podniku

 

Přihlašování a odhlašování ze SZZ:

SZZ (a obhajoby DP) se konají v září (před začátkem zimního semestru), v lednu/únoru (zkouškové období zimního semestru) a květen/červen (zkouškové období letního semestru). Přihlášení do příslušného bloku se provádí vyplněním a zasláním předběžné přihlášky do termínu stanoveného výše. Termíny pro předběžnou přihlášku jsou zveřejňovány na začátku semestru (obvykle 2. týden). Termíny přihlášek pro zářijový termín jsou vypisovány na konci června/začátku července.

Studenti si termín SZZ nevybírají, z organizačních důvodů (zajištění možnosti účasti na SZZ a obhajobě ve stejný den; zajištění možnosti skládat obě části SZZ současně atd.) je jim přidělován.

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.

V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:
 • V průběhu semestru a hlavních prázdnin (červenec/srpen) se SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají
 • V období přerušení studia nelze skládat SZZ
 • Pořadí studentů určuje komise na místě. Příprava cca 20 minut na státnicový okruh & doba trvání zkoušky cca 20 minut na státnicový okruh (tj. přibližně 40 minut při současném skládání UC1_2 a UC2_4)