Státní závěrečné zkoušky

Termíny a podmínky skládání SZZ

Hlavní specializace

Vedlejší specializace Auditing

Tématické okruhy

SZZ z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku (plán E):

SZZ z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku (plány B, C, D) :

SZZ z vedlejší specializace Controlling (organizačně zajišťuje katedra manažerského účetnictví)

SZZ z vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku (organizačně zajišťuje katedra manažerského účetnictví)

SZZ z vedlejší specializace Auditing (organizačně zajišťuje katedra finančního účetnictví a auditingu)

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague