Státní závěrečné zkoušky

Klíčové okamžiky:
 • Přihlášení se k SZZ
 • Dokončení studia
Nejbližší termíny SZZ a obhajob DP: 14. 1. – 7. 2. 2019
Termín pro odevzdání přihlášky: do 7. 12. 2018
Informace o termínech konání SZZ: od 19. 12. 2018

 

Přihlášení k SZZ je podmíněno:
 • Zapsáním mimosemestrálního kurzu  UC1_2 a UC2_4
 • Zasláním vyplněné předběžné přihlášky sekretářce KFÚA (marie.purmenska@vse.cz)

 

Skládání SZZ je podmíněno:
 • Splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou); splnění podmínky se prokazuje tímto postupem

 

Obsah SZZ z hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku:
 • okruhy ke zkoušce UC1_2 a UC2_4 jsou zveřejněny v InSIS pod stejnými identy
 • UC1_2 Finanční účetnictví a auditing
 • UC2_4 Manažerské informace a finanční řízení podniku

 

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:
 • V průběhu semestru se SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu nekonají
 • Rovněž během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
 • V období přerušení studia nelze skládat SZZ