Katalog předmětů

Ident Titulek Garant
1FU201
Účetnictví I.doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU202
Finanční účetnictví II.Ing. Monika Randáková, Ph.D.
1FU211
Účetnictví 1doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU231
Účetnictví I.doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
1FU232
Účetnictví I.doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
1FU233
Účetnictví II. - specifika pro organizace z oblasti artsIng. Michal Svoboda, Ph.D.
1FU251
Účetnictví I.doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1FU261
Účetní v podnikuIng. Jan Molín, Ph.D.
1FU271
Účetnictví I (rusky)doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1FU301
Základy účetnictví v angličtinědoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1FU303
Účetnictví v zemědělstvídoc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU304
Účetnictví státní správy a samosprávydoc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU305
Účetnictví neziskových organizacídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU306
Účetnictví v různých právních formách podnikáníprof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
1FU307
IFRS pro malé a střední podniky (SME)doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU311
Účetnictví a daně individuálního podnikateleIng. Jana Skálová, Ph.D.
1FU350
Daně v účetnictví ČRprof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
1FU361
Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP - základní koncepty (v angličtině)doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU370
Seminář odborný bakalářský mimosemestrálnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU380
Seminář odborný bakalářský intenzivnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU391
Bakalářský seminářprof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
1FU400
Základní aspekty US GAAPdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU403
Využití ICT ve finančním účetnictvídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU407
Finanční účetnictví pro vedlejší specializacidoc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1FU408
Daně v účetnictví ČR IIIng. Jana Skálová, Ph.D.
1FU440
Účetnictví akvizicí,fúzí a jiných vlastn.transakcí-vyš.účet.prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
1FU441
Mezinárodní aspekty účetního výkaznictvídoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1FU450
Vybrané problémy finančního účetnictví a auditingudoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU453
Audit obchodních společnostídoc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1FU454
Účetnictví cenných papírůIng. Jana Skálová, Ph.D.
1FU455
Účetnictví pojišťovendoc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
1FU457
Vnější a vnitřní kontroladoc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1FU475
Účetnictví veřejného sektoru: koncepční východiska a standardizacedoc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU480
Bilanční a účtové teorieprof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
1FU484
Účetní řešení insolvenceIng. Monika Randáková, Ph.D.
1FU485
Pokročilé účetnictví-vybrané problémy(cash flow, oceňovánídoc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU486
Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictvídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU491
Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP - srovnání a případové studie (v angličtině)doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU496
Intermediate Accounting: Generally Accepted Principlesdoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
1FU505
Auditingdoc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1FU561
Speciální seminářdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU562
Diplomový seminářdoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
1FU570
Seminář odborný mimosemestrálnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU571
Konsolidovaná účetní závěrkadoc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU572
Účetnictví bank,vykazování finančních nástrojůdoc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1FU573
Účetní výkaznictví a audit v prostředí kapitálových trhůdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU580
Seminář odborný intenzivnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU590
Seminář odborný mimosemestrálnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU591
Seminář odborný intenzivnídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1FU592
Projectdoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1FU593
Internship with projectdoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
3BS060
Modul VI. - Accounting, Taxation and Auditingdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
3BS060A
Modul VI. - Accounting, Taxation and Auditingdoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
3BS061
Financial Accountingdoc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
3BS061A
Financial Accountingdoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
3BS062
Taxation and Auditingdoc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
3BS062A
Taxation and Auditingdoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
FU_901
Teorie účetnictvíprof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
FU_902
Standardizace finančního účetnictvídoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
FU_905
Auditingdoc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague