Odevzdávání studentských prací

Postup pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací v samostatném menu. Zde se uvádí postup pro odevzdání seminárních prací přes systém Ephorus, pokud takto určil vyučující předmětu.

Postup odevzdání:

1) Stáhněte si zde návod, jak postupovat.

2) Po kliknutí zde se otevře nové okno/záložka, kde můžete vložit řešení vaší studie.