Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ACCA uznává zkoušky absolventům našich předmětů

Související stránky

ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA.

Podrobnosti o uznávání jednotlivých zkoušek získáte v informačním letáku nebo u proděkanky pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Marcely Žárové, CSc. a také na www stránkách VŠE v Praze.

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) a na Mezinárodních auditorských standardech (ISA).

V rámci studijních oborů Fakulty financí a účetnictví je na základě této akreditace uznáváno nejvíce zkoušek ACCA (celkem 5) studentům oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku„.

Akreditace je fakultě udělena od roku 2009 na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou tedy absolventi Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze využívat až do roku 2013.