Rok 2014

Výsledky 2. kola Účetní olympiády pro střední odborné školy za rok 2014:

Dne 28. listopadu 2014 se tři postupující týmy účastnily druhého kola Účetní olympiády, během kterého zpracovávaly řešení třech zadaných úkolů. Současně s tím každý tým presentoval řešení jednoho z úkolů v Diskusní sekci. Na vypracování řešení všech úkolů a přípravu presentace byly vymezeny 4 hodiny. Hodnotící komise určila následující pořadí:

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění týmů, které postoupily do finále, se uskutečnilo 29. listopadu v rámci 14. ročníku Pedagogické konference.

Fotogalerie je k nahlédnutí zde.

 

Týmy postupující do druhého kola:

Společně s výsledky Olympiády též zveřejňujeme i účetní závěrky, které zaslaly tři postupující týmy. Upozorňujeme, že se nejedná o zcela správné řešení modelové studie. I v těchto řešeních, které vybrala Hodnotící komise jako nejlepší ze všech přijatých účetních závěrek fiktivního podniku, se určité nepřesnosti a chyby vyskytly.

 

Dokumenty ke stažení:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague