Pracovníci

Vedení a funkcionáři katedry
Vedoucí katedry PROCHÁZKA David, doc., Ing., Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry MOLÍN Jan, Ing., Ph.D.
Tajemník katedry HORA Michal, Ing., Ph.D.
Sekretářka katedry PURMENSKÁ Marie
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
Doktorandi
Externí spolupracovníci

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague