Konzultace

KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
During semestr every Monday 19,30-21,00 - please confirm your attandence.
Konzultační hodiny - ZS 2018/19: Úterý - 9:30 - 10:30, Čtvrtek 11:30-12:30, na 130 Nb Žižkov Consultation hours - ZS 2018/19: Tuesday - 9:30 - 10:30, Thursday 11: 30-12: 30, at 130 Nb Žižkov
Od 12.týdne výuky KH na základě předchozí emailové domluvy. Since 12th week of semester the office hours will be held after previous email agreement.
Konzultační hodiny před začátkem semestru: pátek 14.9. 11.30-12.30. Konzultační hodiny v semestru: pondělí 13.00 - 14. 00. Dne 12.11. konzultační hodiny odpadají.
ZS 2018/2019: ve zkouškovém období konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě (NB 126) Winter semester 2017/2018: from September 26 consultations on Tuesday 19:30 to 20:30 upon previous e-mail communication (NB 126)
kazdy patek od 7 na NB126. Pouze po predchozi domluve
Ve zk. období: 8. 1. 2019, 16. 1., 30. 1. a 6. 2., vždy 10-11:30 h na 129NB
po skončení výuky v ZS jsou nejbližší KH 18.12. 2018 (14:-15:30) a 3. ledna 2019 ve stejném čase, případně též dle dohody mailem
KH ve zkouškovém období pouze na základě předchozí e-mailové dohody. Office hours in the exam period only based on a previous e-mail agreement.
Konzultační hodiny - č.d./room n. 126 NB (úterý/Tuesdays 15:30-16:10). Případná změna termínu konzultačních hodin bude oznámena nejpozději den předem, sledujte prosím změny v InSIS. Eventual changes of office hours are possible - they will be announced approx. one day in advance (please monitor changes in InSIS).
15.1.2018 9.00 - 11.00 17.1.2018 15.00 - 16.00 Další KH na základě dohody, pište na kralicek@vse.cz, určitě najdeme vyhovující termín. Tutorial hours in summer term 2016/2017 on your request, please write e mail on my e mail address and we will find day and hour suitable for both parties.
NB 136 středa 9,30 - 10,30 po předchozí domluvě emailem
Pondělí 13,00 - 14,00 (místnost NB126). Další dle předchozí domluvy.
KH v pondělí od 19:30 - 21:00 (po předchozí domluvě)
Konzultace po dohodě se sekretářkou děkana Darinou A. Kubovou.
Pouze po předchozí domluvě Po 19:30-20:30.
Konzultační hodiny/Office hours:
Konzultační hodiny ve zkouškovém období: - středa 19/12: 11,00-12,30 hod. - středa 1/1: 9,00-11,00 hod - pondělí 7/1: 11,00-12,30 hod. - středa 30/1: 8,00-9,00 hod. V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě (telefonem či emailem) k dispozici i v jiných časech / In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Úterý 19:30 - 20:30 - Napište prosím mail, že přijdete, a co chcete probírat. Tuesday 19:30 - 20:30 - Please, send email with meeting agenda before visiting.
Čtvrtek, 11.1.2018 od 12:00 hod. NB 128
KH po předchozí mailové domluvě. NB 12620. 12. 2018 19:30-21:00 NB126
27. 12. 2018 19:30-21:00 NB126
3. 1. 2019 19:30-21:00 NB126
10. 1. 2019 19:30-21:00 NB126
17. 1. 2019 19:30-21:00 NB126
24. 1. 2019 19:30-21:00 NB126
31. 1. 2019 19:30-21:00 NB126
7. 2. 2019 19:30-21:00 NB126
Čtvrtek 19:30 - 20:30 NB126/ Thursday 19:30 - 20:30 NB126
13. 12. 08:00 - 09:00 NB 126 .
Úřední hodiny : pondělí/Monday 8:30 - 11:00, úterý/Tuesday 13:00 - 14:30, středa/Wednesday 8:30 - 11:00, 13:00 - 14:30, čtvrtek/Thursday 13:00 - 14:30
November 28
No office hours.

Winter term 2018
Wednesdays 10:30–12:30
For other days please send a message.
Úterý 8.00-9.00 V úterý 11.12.2018 se konzultační hodiny přesouvají od 11.00 do 12.00.
18. 9. 9.15-10.15 h. 25. 9. 10.-11. h. 4.10. 9.-10.30 h. 9.10. 10.-11. h. 18.10. 9.- 10.30 h. 23.10. 10.-11. h. 1.11. 9.- 10.30 h. 8.11. 9.- 10.30 h. 15.11. 9.- 10.30 h. 20.11. 10.- 11. h. 27.11. 10.- 11. h. 6.12. 9.- 10.30 h. 11.12. 10.- 11. h.
Podle předchozí domluvy. Preferuji emailovou komunikaci. Telefonicky pouze v urgentních případech.
KH: Pátek 11:00 - 12:00 na místnosti NB131 / CH: Friday 11:00 - 12:00 NB131.
Konzultační hodiny čtvrtek 14.30 až 16.00 hodin.
Po předchozí domluvě každé pondělí 19:30 - 20:30, NB126.
Konzultační hodiny 5.10.-9.12.2018 každý pátek 15:00-16:00 (NB 126). / Office hours 5.10.-9.12.2018 Fridays 3-4pm (NB 126). 14.12. konzultační hodiny 8:00-9:00 (NB 126). / 14.12. office hours 8-9am (NB 126). Od 17.12.2018 konzultace pouze emailem. / Office hours only through email from 17.12.2018.
Čtvrtek 9:00 - 11:00h NB 132 Zrušeny jsou KH dne 15. 11. a ve dnech 11.10. a 22.11. - náhradou jsou vždy prodloužené KH v předchozích a následujících týdnech. V urgentních případech lze dohodnout jiný náhradní termín na základě emailové dohody.
Pondělí a čtvrtek od 7 00 do 7 30. Dále pak po předchozí dohodě v pátek od 18 00 do 19 30 vždy v NB 126.
Čtvrtek 19.30 - 20.00, 131 NB. Thursday 19.30 - 20.00, 131 NB. Během zkouškového období po předchozí domluvě. During exam period, the hours will be agreed individually, contact me through e-mail.
LS 2018 Pravidelně Út od 13.2. od 13:00 do 14:00 hod. na místnosti 118 NB. Jednorázově: čt. 17.5. od 12 do 13 hodin na místnosti 118 NB. Pravidelně ve zkouškovém období 22,5., 29.5., 5.6.,12. 6. od 11 do 12 hod., NB 118 Možno konzultovat přes mail.
KH a úřední hodiny v semestru: 20.9.:13.00-14.00; 24.9.: 14.00-15.00; 2.10.: 16.00-17.00; 11.10.:12.30-13.30;18.10.:11.00- 12.00; 13.11.:16.30-17.30; 22.11.:13.00-14.00;26.11.: 13.30-14.30; 5.12.: 13.00-14.00; 13.12.:13.00-14.00. nepřítomnost 17.12.-19.12.2018 KH ve zkouškovém období:3.1.:13.00-14.00;15.1.:14.30-15.30 další KH ve zkouškovém období budou vyhlášeny. Additional office hours in exam period will be announced later.
ZMĚNA!!! Další konzultace jsou v pondělí 17.12. od 11.30 do 13.OO, jde o přesun z úterních pravidelných konzultací z 18.12. Úterý/Tuesday: 12.55 - 14.25 Konzultační hodiny dne 20.11. odpadají. V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím E-mailu a konzultaci domluvíme. Příští týden bude opět vše v normálu:). Konzultace se příští týden z 18.12. přesouvají na 17.12. od 11.30 do 13.OO.
Pozor změna KH: V pondělí 10.12.2018 KH ze zdravotních důvodů ODPADAJÍ! V úterý 11.12.2018 jsou výjimečně KH od 16:10 do 17:10 hodin KH pro zkouškové období budou vypsány samostatně.
Středa / Wednesday 16:00-17:00 (RB 532)