Konzultace

Konzultační hodiny - Zimní semestr 2019/20: Pondělí 15:00-16:00, úterý 9:30-10:30 na 130 nb Žižkov, Office hours - Winter semester 2019/20: Monday 15: 00-16: 00, Tuesday 9: 30-10: 30 at 130 nb Žižkov,
Od 12.týdne výuky KH na základě předchozí emailové domluvy. Since 12th week of semester the office hours will be held after previous email agreement.
KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
Konzultační hodiny v průběhu semestru (od 16.9.2019): pondělí 16.00 - 17.00
ZS 2018/2019: ve zkouškovém období konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě (NB 126) Winter semester 2017/2018: from September 26 consultations on Tuesday 19:30 to 20:30 upon previous e-mail communication (NB 126)
25. 9. 2019 12:45-14:15 NB123
2. 10. 2019 12:45-14:15 NB123
9. 10. 2019 12:45-14:15 NB123
16. 10. 2019 12:45-14:15 NB123
23. 10. 2019 12:45-14:15 NB123
30. 10. 2019 12:45-14:15 NB123
6. 11. 2019 12:45-14:15 NB123
13. 11. 2019 12:45-14:15 NB123
20. 11. 2019 12:45-14:15 NB123
27. 11. 2019 12:45-14:15 NB123
4. 12. 2019 12:45-14:15 NB123
11. 12. 2019 12:45-14:15 NB 123
kazdy patek od 7 na NB126. Pouze po predchozi domluve
út 10. 9., 12:30-13:30 h V průběhu výuky vždy: ČT 14:45-15:45 h (Thu 2:45 p.m.-3:45 p.m.)
KH pro celé období výuky v ZS budou v úterý 15-16 a v pátek 11-12; v případě potřeba též dle dohody; vždy na 129NB
KH v zimním semestru 2019/2020: Pondělí 15:00 - 16:00 hodin na NB 126. Prosím o zaslání e-mailu předem vč. uvedení důvodu konzultace. Následně KH potvrdím. Office hours in the winter semester 2019/2020: Monday 15:00 - 16:00 p. m. in the office nr. NB 126. V případě zájmu o vedení BP či DP uvítám vlastní témata s alespoň hrubou představou o struktuře práce.
Konzultační hodiny/Office hours - č.d./room n. 126 NB (úterý/Tuesdays 16:15-16:45). Případná změna termínu konzultačních hodin - sledujte prosím změny v InSIS. Change of my office hours - please follow InSIS). Thank you. Robert Jurka
15.1.2018 9.00 - 11.00 17.1.2018 15.00 - 16.00 Další KH na základě dohody, pište na kralicek@vse.cz, určitě najdeme vyhovující termín. Tutorial hours in summer term 2016/2017 on your request, please write e mail on my e mail address and we will find day and hour suitable for both parties.
NB 126, středa, konkrétní čas po předchozí domluvě emailem
NB126 16.9.2019 14,30 - 15,00 23.9.2019 09,00 - 10,00 a 14,15 - 14,45 30.9.2019 14,30 - 15,30 7.10.2019 14,30 - 15,30 14.10.2019 14,30 - 15,30 21.10.2019 14,30 - 15,30 11.11.2019 14,30 - 15,30 18.11.2019 14,30 - 15,30 25.11.2019 14,30 - 15,30 02.12.2019 14,30 - 15,30 09.12.2019 14,30 - 15,30 16.12.2019 14,30 - 15,30 další dle individuální dohody.
KH čtvrtek od 19:30 - 21:00 (po předchozí domluvě)
Konzultace po dohodě se sekretářkou děkana Darinou A. Kubovou.
Ve zkouškovém pouze po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny/Office hours: 26. 9. 2019 11:00-12:00 NB 120
3. 10. 2019 11:00-12:00 NB 120
10. 10. 2019 11:00-12:00 NB 120
17. 10. 2019 11:00-12:00 NB 120
24. 10. 2019 11:00-12:00 NB 120
31. 10. 2019 11:00-12:00 NB 120
7. 11. 2019 11:00-12:00 NB 120
14. 11. 2019 11:00-12:00 NB 120
21. 11. 2019 11:00-12:00 NB 120
28. 11. 2019 11:00-12:00 NB 120
5. 12. 2019 11:00-12:00 NB 120
12. 12. 2019 11:00-12:00 NB 120
Konzultační hodiny v zimním semestru: - středa 11,00 - 12,30 hod. - V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě (telefonem či emailem) k dispozici i v jiných časech / In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Úterý 19:30 - 20:30 - Napište prosím mail, že přijdete, a co chcete probírat. Tuesday 19:30 - 20:30 - Please, send email with meeting agenda before visiting.
Pátek, od 11:00 hod. NB 128. Platí pouze v období výuky v LS 2019
For 1fu251: every Thursday at 19.30. Please let me know through email in advance.
dle předchozí domluvy NB126 / by prior agreement NB126
KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
26. 9. 2019 10:00-11:00 NB 118
3. 10. 2019 10:00-11:00 NB 118
10. 10. 2019 10:00-11:00 NB 118
17. 10. 2019 10:00-11:00 NB 118
24. 10. 2019 10:00-11:00 NB 118
31. 10. 2019 10:00-11:00 NB 118
7. 11. 2019 10:00-11:00 NB 118
14. 11. 2019 10:00-11:00 NB 118
21. 11. 2019 10:00-11:00 NB 118
28. 11. 2019 10:00-11:00 NB 118
5. 12. 2019 10:00-11:00 NB 118
12. 12. 2019 10:00-11:00 NB 118
Since May office hours based on prior email agreement or in terms announced here in calendar
Od května KH dle předchozí emailové domluvy, příp. v časech uvedených zde v kalendáři
Pondělí/Monday 9:45 - 10:45 NB 126, kromě 30. 9. 2019
Úřední hodiny : pondělí/Monday 8:30 - 11:00, 13:00 - 14:30, středa/Wednesday 8:30 - 11:00,čtvrtek/Thursday 13:00 - 14:30
Fall 2019
Tuesdayes 14:30–15:30
Wednesdays 13:30–14:30
For other days or times please send a message.
v době 16.9.-1.11.2019 Út 11.00-12.00; v době 4.11.-13.12.2019 Po 11.00-12.00
19. 9. 9.-10.30 26. 9. 9.-10.30 1.10. 10.-11. 10.10. 9.-10.30 17.10. 9.-10.30 24.10. 9.-10.30 31.10. 9.-10.30
Podle předchozí domluvy. Preferuji emailovou komunikaci. Telefonicky pouze v urgentních případech.
Během zkouškového období: KH nepravidelně, sledujte prosím Insis / During examination period: CH irregularly, please check Insis / NB 13120. 9. 2019 14:30-15:30 NB 131
27. 9. 2019 14:30-15:30 NB 131
4. 10. 2019 14:30-15:30 NB 131
11. 10. 2019 14:30-15:30 NB 131
18. 10. 2019 14:30-15:30 NB 131
25. 10. 2019 14:30-15:30 NB 131
1. 11. 2019 14:30-15:30 NB 131
8. 11. 2019 14:30-15:30 NB 131
15. 11. 2019 14:30-15:30 NB 131
22. 11. 2019 14:30-15:30 NB 131
29. 11. 2019 14:30-15:30 NB 131
6. 12. 2019 14:30-15:30 NB 131
Potom konzultační hodiny: 18.června od 14.00 do 17.00 hodin (nejprve na SB 323, potom NB 119)
PO 19:30-20:30, po předchozí domluvě emailem. NB 126.
Od 16.9.2019 do 15.12.2019 konzultační hodiny každou středu 12:40-13:40 (NB 126). Navíc také pátky 4.10., 1.11. a 29.11. vždy 11:00-12:00 (NB 126) - speciálně pro 1FU251. From 9/16 2019 through 12/15 2019 office hours Wednesdays 12:40-13:40 (NB 126). Friday 4.10., 1.11. a 29.11. 11:00-12:00 (NB 126) - office hours especially for 1FU251. 25. 9. 2019 12:40-13:40 NB 126
2. 10. 2019 12:40-13:40 NB 126
4. 10. 2019 11:00-12:00 NB 126
9. 10. 2019 12:40-13:40 NB 126
16. 10. 2019 12:40-13:40 NB 126
23. 10. 2019 12:40-13:40 NB 126
30. 10. 2019 12:40-13:40 NB 126
1. 11. 2019 11:00-12:00 NB 126
6. 11. 2019 12:40-13:40 NB 126
13. 11. 2019 12:40-13:40 NB 126
20. 11. 2019 12:40-13:40 NB 126
27. 11. 2019 12:40-13:40 NB 126
29. 11. 2019 11:00-12:00 NB 126
4. 12. 2019 12:40-13:40 NB 126
11. 12. 2019 12:40-13:40 NB 126
čtvrtek 9:00 - 11:00, NB 13226. 9. 2019 09:00-11:00 NB 132
3. 10. 2019 09:00-11:00 NB 132
10. 10. 2019 09:00-11:00 NB 132
17. 10. 2019 09:00-11:00 NB 132
24. 10. 2019 09:00-11:00 NB 132
31. 10. 2019 09:00-11:00 NB 132
7. 11. 2019 09:00-11:00 NB 132
14. 11. 2019 09:00-11:00 NB 132
21. 11. 2019 09:00-11:00 NB 132
28. 11. 2019 09:00-11:00 NB 132
5. 12. 2019 09:00-11:00 NB 132
Čtvrtek 19.30 - 20.00, 131 NB. Thursday 19.30 - 20.00, 131 NB. Během zkouškového období po předchozí domluvě. During exam period, the hours will be agreed individually, contact me through e-mail.
LS 2019 Úterý 12. 2.2019 do 5.5.2019. prof. Vomáčková.
Konzultační hodiny v semestru: 18.9.: 13.00-14.00; 23.9.:13.00-14.00;2.10.: 14.00-15.00; 10. 10.: 11.00-12.00 další KH budou vyhlášeny/consulting hours are announced continuously Consulting hours exclusively for students attending 1FU 251 for the purpose of lectures consultation. It is based on prior email agreement: 10.10:17.00-18.00. Consulting hours are announced continuously.
26. 9. 2019 16:15-17:15 NB126
3. 10. 2019 16:15-17:15 NB126
10. 10. 2019 16:15-17:15 NB126
17. 10. 2019 16:15-17:15 NB126
24. 10. 2019 16:15-17:15 NB126
31. 10. 2019 16:15-17:15 NB126
7. 11. 2019 16:15-17:15 NB126
14. 11. 2019 16:15-17:15 NB126
21. 11. 2019 16:15-17:15 NB126
28. 11. 2019 16:15-17:15 NB126
5. 12. 2019 16:15-17:15 NB126
12. 12. 2019 16:15-17:15 NB126
Během zkouškového období budou konzultační hodiny postupně vypisovány na různé termíny pro každý týden. Sledujte insis. 23. 5. čtvrtek 11.00-12.30 POZOR!!! Kvůli změně pracovního programu musím zrušit termín KH 30.5. Místo toho se konzultace příští týden budou konat v: pondělí 27.5. v 8.45-10.00 pondělí 3.6. v 12.30-14.00 (PŘESUNUTO NA POZDĚJŠÍ HODINU!!!) POZOR!!! Konzultační hodiny dne 3.6. se budou konat později. Přesouvám je na: pondělí 3.6. v 14.30-16.00 další termín: POZOR ZMĚNA!!! - termín konzultací dne 10.6. se posouvá o půl hodiny dopředu, tzn. NEBUDE v pondělí 10.6. od 14.00 do 15.30, ALE: v pondělí 10.6. od 13.30 do 15.00 pondělí 17.6.: 15.00-16.30 další termíny budou postupně doplňovány.
Pondělí 10:50 - 12:25 Úterý 10:50 - 12:25
Středa / Wednesday 16:00-17:00 (RB 532)