Konzultace

KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
KH: čtvrtek 14.3. 2019 od 18:00 do 19:00 hod. KH čtvrtek 21. 3. 2019 od 13:30 do 14:15 hod. dle předchozí dohody emailem dne 28. 3. 2019 KH odpadají - zahraniční služební cesta
Konzultační hodiny - Zkouškové období 21.5.2019 od 12:00 - 13:00, 130 nb, 30.05.219 od 10:00 - 11:00, 130 nb,10.6.14:30 - 15:30 Další budou vypisovány průběžně,05.06. od 12:00 do 13:00, 130 nb Žižkov, Konzultační hodiny - Zkouškové období 21.5.2019 od 12:00 - 13:00, 130 nb, 30.05.219 od 10:00 - 11:00, 130 nb Další budou vypisovány průběžně. Consultation hours - Examination period 21.5.2019 from 12:00 - 13:00, 130 nb, 30.05.219 from 10:00 - 11:00, 130 nb, 05.06.2019 form 12:00 -13:00, 130 NB Žižkov The next will be announced continuously.
dle předchozí domluvy NB126 / by prior agreement NB126
Od 12.týdne výuky KH na základě předchozí emailové domluvy. Since 12th week of semester the office hours will be held after previous email agreement.
Konzultační hodiny budou vypsány v září 2019.
ZS 2018/2019: ve zkouškovém období konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě (NB 126) Winter semester 2017/2018: from September 26 consultations on Tuesday 19:30 to 20:30 upon previous e-mail communication (NB 126)
kazdy patek od 7 na NB126. Pouze po predchozi domluve
Ve zkouškovém období: 13. 5., 11:30-12:30; 21. 5., 11-12 h; 29. 5., 11-12 h; 4. 6., 11-12 h; 11. 6., 10:30-11:30 h
nejbližší KH se budou konat až v září; přesný datum a čas doplním později. Jinak též možnost dle dohody prostřednictvím mailu.
KH pouze na základě předchozí e-mailové dohody (NB 126). Office hours only on the basis previous e-mail agreement (room nr. 126). V případě zájmu o vedení BP či DP uvítám vlastní témata s alespoň hrubou představou o struktuře práce.
Konzultační hodiny/Office hours - č.d./room n. 126 NB (úterý/Tuesdays 16:15-16:45). Případná změna termínu konzultačních hodin bude oznámena nejpozději den předem, sledujte prosím změny v InSIS. Change of my office hours will be announced approx. one day in advance (please see changes in InSIS).
15.1.2018 9.00 - 11.00 17.1.2018 15.00 - 16.00 Další KH na základě dohody, pište na kralicek@vse.cz, určitě najdeme vyhovující termín. Tutorial hours in summer term 2016/2017 on your request, please write e mail on my e mail address and we will find day and hour suitable for both parties.
NB 126, středa 8,00 - 9,00 po předchozí domluvě emailem
NB126 27.12.2018 8,30-9,30 11.1.2019 12,30-13,30 16.1.2019 12,30-13,30 23.1.2019 16,00-17,00 Více dle dohody
KH ve středu od 19:30 - 21:00 (po předchozí domluvě)
Konzultace po dohodě se sekretářkou děkana Darinou A. Kubovou.
Ve zkouškovém pouze po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny ve zkouškovém období/Office hours during examination period: 15. 5. 17:00 - 18:00, 20. 5. 16:30 - 17:30, 22. 5. 17:00 - 18:00, 27. 5. 11:00 - 12:30, 10. 6. 17:00 - 18:00
Konzultační hodiny v následujícím období: - 30/4 úterý 14 - 16 hod. - 2/5 čtvrtek 14 - 16 hod. - 16/5 čtvrtek 14-16 hod. - 27/5 pondělí 10-12 hod. - 6/6 čtvrtek 10-12 hod. - 12/6 středa 12,30-14 hod. V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě (telefonem či emailem) k dispozici i v jiných časech / In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Úterý 19:30 - 20:30 - Napište prosím mail, že přijdete, a co chcete probírat. Tuesday 19:30 - 20:30 - Please, send email with meeting agenda before visiting.
Pátek, od 11:00 hod. NB 128. Platí pouze v období výuky v LS 2019
KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
Ve zkouškovém období dle předchozí domluvy
Dle předchozí domluvy na NB 126.
Since May office hours based on prior email agreement or in terms announced here in calendar
Od května KH dle předchozí emailové domluvy, příp. v časech uvedených zde v kalendáři
Ve zkouškovém období dle předchozí dohody mailem. During the exam period according to previous mail agreement.
Úřední hodiny : Během hlavních prázdnin dle předchozí domluvy, BP a DP se odevzdávají od 19.8. – 30.8. v čase 9:00 – 12:00, DOVOLENÁ 2.8. - 9.8. v době dovolené zástup na NB 105
Summer term 2019
Wednesdays 11:00–12:30
For other days please send a message.
Podle předchozí domluvy. Preferuji emailovou komunikaci. Telefonicky pouze v urgentních případech.
Během zkouškového období: KH nepravidelně, sledujte prosím Insis / During examination period: CH irregularly, please check Insis / NB 131
Potom konzultační hodiny: 18.června od 14.00 do 17.00 hodin (nejprve na SB 323, potom NB 119)
PO 19:30-20:30, po předchozí domluvě emailem. NB 126.
Čtvrtek 19.30 - 20.00, 131 NB. Thursday 19.30 - 20.00, 131 NB. Během zkouškového období po předchozí domluvě. During exam period, the hours will be agreed individually, contact me through e-mail.
LS 2019 Úterý 12. 2.2019 do 5.5.2019. prof. Vomáčková.
Studenti vyjíždějící na ZS do zahraničí si přijdou projednat LA do konce června!KH během hlavních prázdnin nejsou vyhlášeny Konzultace budou vyhlášeny v září 2019.
Během zkouškového období budou konzultační hodiny postupně vypisovány na různé termíny pro každý týden. Sledujte insis. 23. 5. čtvrtek 11.00-12.30 POZOR!!! Kvůli změně pracovního programu musím zrušit termín KH 30.5. Místo toho se konzultace příští týden budou konat v: pondělí 27.5. v 8.45-10.00 pondělí 3.6. v 12.30-14.00 (PŘESUNUTO NA POZDĚJŠÍ HODINU!!!) POZOR!!! Konzultační hodiny dne 3.6. se budou konat později. Přesouvám je na: pondělí 3.6. v 14.30-16.00 další termín: POZOR ZMĚNA!!! - termín konzultací dne 10.6. se posouvá o půl hodiny dopředu, tzn. NEBUDE v pondělí 10.6. od 14.00 do 15.30, ALE: v pondělí 10.6. od 13.30 do 15.00 pondělí 17.6.: 15.00-16.30 další termíny budou postupně doplňovány.
14.5.2019 (úterý) 12:00 - 13:30 17.5.2019 (pátek) 14:15 - 15:45 21.5.2019 (úterý) 13:30 - 15:00 23.5.2019 (čtvrtek) 12:00 - 13:30 27.5.2019 (pondělí) 14:15 - 15:45 28.5. - 4.6.2019 Dovolená / Holidays 6.6.2019 (čtvrtek) 14:15 - 15:45 11.6.2019 (úterý) 15:45 - 17:00 18.6.2019 (úterý) 8:30 - 9:30 25.6.2019 (úterý) 13:45 - 15:00
Středa / Wednesday 16:00-17:00 (RB 532)