Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový bakalářský kurz 1FU261 (anglicky)

Související stránky

V zimním semestru 2016/2017 otvírá katedra finančního účetnictví a auditingu nový kurz 1FU261 Accountant in Business (vyučovaný v angličtině), který je volitelným, resp. odborným cizojazyčným předmětem v rámci všech bakalářských specializacích na FFÚ.

Kurz budou vyučovat Ing. J. Molín, Ph.D. a Ing. L. Vašek, Ph.D. Bližší informace k jeho obsahové náplni v InSIS.