Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
KRÁLÍČEK Vladimír, doc., Ing., CSc.

Související stránky

Funkce: docent
Místnost: 120 NB
Linka: 5156
Email: kralicek@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 1996
 • Aspirantura ukončena získáním titulu CSc. ukončena v roce 1985
 • Vysokoškolské vzdělání v letech 1970 – 1975
 • V letech 1993 a 1995 stáž na University of  Stirling
 • V letech 1992 a 1996 pracovní pobyt/stáž v UK v auditorské společnosti Neville Russell, člen Nexia International (Londýn a Manchester)

 

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1991 –dosud Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 1993 – 2010 NEXIA AP a.s. (dříve AUDIT PLUS s.r.o.) auditorská společnost

 

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“, řešení 2005 – 2012
 • Garant předmětů z oblasti auditingu na KFUA

 

Výuka v předmětech

 • 1FU505 Auditing
 • 1FU 457 Vnější a vnitřní kontrola

 

Další aktivity

 • Člen výboru pro metodiku auditu Komory auditorů ČR 2008 – dosud
 • Člen dozorčí rady Transparency International CZ 2011 – dosud
 • Člen DNC (nyní PAODC) IFAC (Mezinárodní federace účetních, 2008 – 2011
 • Prezident Komory auditorů ČR 2004 – 2007
 • Vice – prezident Komory auditorů ČR 2001 – 2004
 • Člen Rady Komory auditorů 1998 – 2001
 • Předseda Akademického senátu Vysoké školy ekonomické 1998 – 2002

 

Academic degrees

 • Associate Professor, University of Economics, Prague 1996
 • Doctoral degree CSc., University of Economics, Prague 1985
 • Master degree, University of Economics, Prague 1970 – 1975

 

Study and research stays abroad

 • University of  Stirling, Scotland, UK, 1993 a 1995
 • Neville Russell, accounting firm, member of Nexia International
 • London 1992 and
 • Manchester 1996

 

Professional experience

 • 1991 – until now, University of Economics, Prague
 • 1993 – 2010 NEXIA AP a.s. (former AUDIT PLUS s.r.o.) accounting and auditing firm, member of Nexia International

 

Research interest

 • Auditing and related issues
 • Internal and external control
 • Fraud, criminal behaviour in business

 

Teaching in courses

 • 1FU505 Auditing
 • 1FU 457 External and Internal Control

 

Other activities

 • Member of Audit Procedures and Methodology, Chamber of Auditors of the Czech Republic (CACR) 2008 – until now
 • Member of Supervisory Board of  Transparency International CZ 2011 – until now
 • Member of  DNC (nowadays PAODC) IFAC  2008 – 2011
 • President CACR 2004 – 2007
 • Vice – president CACR 2001 – 2004
 • Member of Board of CACR 1998 – 2001
 • Chairman of  Academic Senat of University of Economics, Prague 1998 – 2002