Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
JANHUBOVÁ Jaroslava, Ing.

Související stránky

Funkce: odborná asistentka
Místnost: 128 NB
Linka: 5169
Email: janja@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS
WWW: nb.vse.cz/~janja

Vzdělání

 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1983-1987 na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1987-89 odborný referent na finančním odboru Magistrátu hl. města Prahy
 • mateřská dovolená 1989-1996
 • 1996-1997 Česká pošta
 • 1997 – dosud sekretářka, asistentka, odborná asistentka na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Základy účetnictví a účetního výkaznictví
 • Metodologie účetnictví pro podnikatelské subjekty
 • Specifické problémy účetnictví lékařské ordinace (případně lékárny)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví I.
 • 1FU211 Účetnictví I.
 • Vedení diplomových a bakalářských prací v oboru účetnictví a finanční řízení podniku

 

Education

 • Higher education completed from 1983-1987 at the University of Economics in Prague, completed the acquisition of title Ing.

Employment and professional experience

 • 1987-1989: officer-specialist in the financial department of the City Council of Prague
 • Maternity leave 1989-1996
 • 1996-1997: Czech Post
 • 1997 – present secretary, assistant, assistant professor in the Department of Financial Accounting and Auditing, University of Economics Prague

Field of specialization and scientific activities

 • Basics of Accounting and Financial Reporting
 • The methodology of accounting for business entities
 • Specific problems in accounting of private medical practice (or pharmacy)

Teaching in articles

 • 1FU201
 • 1FU211 Accounting I.
 • Management diploma and bachelor thesis in Accounting and Financial Management