Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
DVOŘÁKOVÁ Dana, doc., Ing., Ph.D.

Související stránky

Funkce: Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
Místnost: 142 NB
Linka: 5176
Email: ddvorak@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 2008
 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2005
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1986 až 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené státní zkouškou prokazující pedagogickou způsobilost
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1984 až 1988 na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing. 1988

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1989 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent, docent

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Oceňování ve finančním účetnictví
 • IFRS a jejich implementace v ČR
 • Specifika účetnictví v zemědělství
 • Environmentální účetnictví
 • Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky („Problémy oceňování pro potřeby vedení společností v podmínkách finanční krize: vlastnický a manažerský přístup“, 2011 – 2013).
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví
 • 1FU303 Účetnictví v zemědělství
 • 1FU407 Účetnictví pro vedlejší specializaci
 • 1FU440 Účetnictví akvizicí,fúzí a jiných vlastnických transakcí-operace s podniky

Další aktivity (dobrovolné)

 • Podíl na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii.
 • Členem Evropské účetní asociace od roku 2004

 

Academic Degrees

 • (2008) Associate professor, University of Economics, Prague
 • (2005) Doctoral degree Ph.D./CSc., University of Economics, Prague
 • (1988) Master degree Ph.D./CSc., University of Economics, Prague

 

Professional Experience

 • 1988 – now: University of Economics, Prague, senior lecturer / associate professor / professor …

Research interest

 • IFRS
 • Valuation
 • Accounting in Agriculture
 • Environmental accounting

 

Teaching in courses

 • 1FU201 Accounting I.
 • 1FU303 Accounting in Agriculture
 • 1FU407 Financial Accounting – Minor
 • 1FU440 Accounting for Business Combinations and Transact. of Equity

Other activities (dobrovolné)

 • Share on translation of IFRS