Informace k organizaci státních zkoušek a obhajob závěrečných prací (v04)

V souvislosti s mimořádnou situací dochází k mírné úpravě podmínek pro skládání státních bakalářských a závěrečných zkoušek a obhajob BP a DP konaných na KFÚA.

Všichni studenti, kteří chtějí ve zkouškovém období květen-červen 2020 skládat některou státní zkoušku a/nebo obhajovat práci, musí zaslat vyplněnou předběžnou přihlášku dle standardních podmínek nejpozději do 30. dubna (přihláška se posílá pouze emailem):

Způsob organizace SBZ a obhajob BP (aktualizace ke dni 20. 5.):

 • SBZ a obhajoby BP budou probíhat ve škole
 • způsob organizace se může změnit na základě aktuální situace a nařízení/doporučení vlády, ministerstev zdravotnictví a školství a dále dle pokynů vedení VŠE
 • nadále platí povinnost nahrát BP do InSIS a Ephorus nejpozději 14 dní před předpokládaným datem obhajoby
 • k prezenční obhajobě ve škole studenti přinesou jeden výtisk (může být vytišten oboustranně, v obyčejné vazbě); žádné další výtisky není třeba v LS na katedru odevzdávat
 • dojde-li ke změně a bude-li obhajoba probíhat online, neodevzdává se žádný výtisk

Způsob organizace SZZ a obhajob DP (aktualizace ke dni 2. 6.):

 • SZZ budou probíhat ve škole; obhajoby DP budou probíhat online
 • z uvedeného důvodu u studentů, kteří plánují v LS skládat SZZ i obhajob DP dojde k oddělení SZZ a DP do různých dnů
 • způsob organizace se může změnit na základě aktuální situace a nařízení/doporučení vlády, ministerstev zdravotnictví a školství a dále dle pokynů vedení VŠE
 • nadále platí povinnost nahrát DP do InSIS a Ephorus nejpozději 21 dní před předpokládaným datem obhajoby
 • vzhledem k online obhajobě se v LS 2020 neodevzdává žádný výtisk DP
 • bližší pokyny k průběhu obhajob DP v MS Teams v souboru Pravidla obhajob diplomových prací na KFÚA v LS2020

Společné pokyny pro BS i NMS (aktualizace ke dni 20. 5.):

 • Všichni cizinci přihlášení na státnice, kteří se nacházejí v zahraničí a u kterých není jisté, že se budou moci dostavit osobně na VŠE ke skládání státnic, tuto informaci neprodleně nahlásí sekretářce KFÚA (pravděpodobný postup: přesun konání státnic na září či do příštího zkouškového období)
 • V případě jakýchkoliv zdravotní potíží nebo karentény nahlašte tuto informaci neprodleně sekretářce KFÚA (následně budeme řešit přesunutí termínu na jiný v rámci tohoto zkouškového období, nebo omluvením termínu)
 • Jakékoliv rozhodnutí o formě konání státních zkoušek nebo obhajob se může změnit v důsledku aktuálních rozhodnutí veřejných orgánů -> kontrolujte průběžně webové stránky i svůj email (hlídejte si u školního emailu, že nemáte plnou schránku, která znemožňuje přijímání dalších emailů)