Cena EY o nejlepší bakalářskou práci

17. března
2019

Společnost EY vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou práci na účetní nebo auditorské téma.

Bližší informace na stránkách EY