Cena KDP o nejlepší diplomovou práci

22. února
2019

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou.

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce:

 • téma související se zdaněním
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta
 • zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • doložení ověření antiplagiátorství
 • jazyk diplomové práce: čeština nebo slovenština

Hodnotící kritéria:

 • míra dopadu na daňové prostředí
 • vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci
 • využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
 • mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:

 • do 30.6.2019 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta, ověření antiplagiátorství a shrnutí na 1 stranu A4 do kanceláře Komory na email: foretova@kdpcr.cz
 • 07 – 09/2019 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR, daňových poradců a kanceláře Komory
 • 09 – 10/2019 oznámení výsledků soutěžícím

Bližší informace na webu KDP