Témata speciálního semináře 1FU561 pro LS2019

11. února
2019

Rozpis témat 1FU561 pro letní semestr 2018/2019:

– níže uvedeny následující informace: témata, vyučující, časy, místnosti, syllaby

– v nadcházejícím semestru se otevřou max. 3 semináře (v závislosti na počtu přihlášených studentů)

 

Daně v účetnictví
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., středa 07:30-09:00, RB 206
Vybrané problémy implementace IFRS v ČR
 • doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., pondělí 16:15-17:45, SB 110
Využití informačních a komunikačních technologií v učetnictví
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., středa 18:00-19:30, SB 306
Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů a účetních
 • Ing. Jan Molín, Ph.D., v tomto semestru se seminář neotevírá
Právní a daňové dopady členství v EU na účetnictví
 • Ing. Jana Skálová, PhD., v tomto semestru se seminář neotevírá
Účetní výsledek hospodaření – teorie a metodologie
 • prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., v tomto semestru se seminář neotevírá
Vybrané problémy auditingu
 • doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., v tomto semestru se seminář neotevírá

 

Poznámky:
 • Při registracích a zápisech se musíte přihlásit na to cvičení (tj. den, hodina a místnost), které je dáno ve výše uvedeném přehledu pro dané téma a vedoucího semináře, které jste si vybrali
 • Katedra negarantuje, že Vámi vybraný seminář bude v daném semestru skutečně otevřen, pokud se nepřihlásí dostatečný počet studentů (min. je vždy 10 studentů)
 • Některá témata seminářů se nemusí vypisovat každý semestr, v případě zájmu o některý méně často vypisovaný seminář kontaktujte vedoucího katedry doc. Procházku ohledně možnosti otevření (pomůže, pokud má zájem o seminář více studentů -> je vhodné se domluvit s ostatními studenty a požádat o otevření)
 • Toto není diplomový seminář a jeho téma nemusí nutně souviset s tématem diplomové práce, které budete zpracovávat; na druhou stranu se předpokládá alespoň rámcový zájem o tématické zaměření příslušného semináře -> Nezapisujte si kurz dle svých časových preferencí nebo dle vyučujícího, ale na základě obsahu