Archiv rubriky: Aktuality

Nová publikace Národní účetní rady

Nová knižní publikace Národní účetní rady

Nová publikace Národní účetní rady

Cena EY o nejlepší bakalářskou práci

Společnost EY vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou práci na účetní nebo auditorské téma. Bližší informace na stránkách EY  

Nová publikace Národní účetní rady

Nová publikace Podvojné účetnictví 2019

Nakladetelství GRADA vydalo oblíbenou odbornou publikaci Podvojné účetnictví, v aktualizaci pro rok 2019, kterou opět připravil autorský kolektiv pod vedením dr. Jany Skálové.

Nová publikace Národní účetní rady

Cena KDP o nejlepší diplomovou práci

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou.     Kritéria pro přihlášení diplomové práce: téma související se zdaněním zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4 doložení ověření antiplagiátorství jazyk diplomové práce: čeština nebo slovenština Hodnotící […]

Nová publikace Národní účetní rady

Témata speciálního semináře 1FU561 pro LS2019

Rozpis témat 1FU561 pro letní semestr 2018/2019: – níže uvedeny následující informace: témata, vyučující, časy, místnosti, syllaby – v nadcházejícím semestru se otevřou max. 3 semináře (v závislosti na počtu přihlášených studentů)   Daně v účetnictví prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., středa 07:30-09:00, RB 206 Vybrané problémy implementace IFRS v ČR doc. Ing. Dana Dvořáková, […]

Nová publikace Národní účetní rady

Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019)

Dne 24. května se uskuteční 20. ročník Annual Conference on Finance and Accounting, pořádány FFÚ VŠE v Praze. Tématicky se konference zaměřuje na finance (podnikové i veřejné), bankovnictví a pojišťovnictví, účetnictví, auditing, monetární ekonomii a výuku ekonomických předmětů. Přijaté příspěvky jsou buď publikovány v European Financial and Accounting Journal nebo jako sborník příspěvků, který je […]

Nová publikace Národní účetní rady

Výsledky 8. ročníku Účetní olympiády

I v letošním školním roku vyhlásila katedra finančního účetnictví a auditingu „Účetní olympiádu pro studenty středních odborných škol“. Vítězným týmem se stala Obchodní akademie Liberec. Všechny důležité dokumenty naleznete v sekci Účetní olympiáda pro střední školy.

Nová publikace Národní účetní rady
-

Nový předmět 1FU458 Interní audit

V zimním semestru bude otevřen nový kurz 1FU458 Interní audit. Kurz je připraven ve spolupráci s Českým institutem interního auditu a bude též členy ČIIA vyučován. Na výuce se konkrétně budou podílet Lukáš Wagenknecht a Lukáš Pečeňa. Uvedený předmět doplňuje předměty 1FU505 Auditing a 1FU457 Vnější a vnitřní kontrola. Obsah předmětu: V každé organizaci existuje mnoho oblastí, […]

Nová publikace Národní účetní rady