Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka

Související stránky

Garant: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Program cvičení

Přednášky

Konsolidovaný výkaz peněžních toků

Příklad 1

Příklad 1 – řešení