Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1FU350 Daně v účetnictví ČR

Související stránky

Garant: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Osnova kurzu

Témata případových studií

Doplňující materiály k literatuře

Prezentace

Opravné položky – text, prezentace

Spotřební daně – prezentace

Cenné papíry a majetkové podíly – text, prezentace

Splatná daň – prezentace

Dlouhodobý hmotný majetek – prezentace

Dlouhodobý nehmotný majetek – prezentace

Automobil v podnikání – prezentace

Automobil v podnikání 1 – prezentace

Odpisy – prezentace

Rezervy – prezentace