Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studentský kvíz ACCA o věcné ceny

Související stránky

ACCA

Při příležitosti udělení akreditace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze jako první vysoké škole v České republice, pořádá Fakulta financí a účetnictví společně s ACCA ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 1430 do 1600 hodin v Likešově aule prezentaci pro studenty a zvané hosty, která bude spojena s kvízem pro studenty, jehož tři nejlepší řešitelé obdrží hodnotné věcné ceny.
Podrobnosti o prezentaci ACCA, jejím programu a kvízu o věcné ceny najdete v informačním letáku nebo u proděkanky pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Marcely Žárové, CSc.

Program prezentace:

Úvod a představení

  • doc. Petr Dvořák, děkan fakulty financí a účetnictví
  • doc. Ladislav Mejzlík, vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu
  • doc. Marcela Žárová, proděkanka pro zahraniční vztahy
ACCA a akreditace studijních programů VŠE v Praze
  • Karen Yates, Head of Education ACCA Europe

Soutěžní kvíz o věcné ceny v hodnotě 10 000 korun

  • Katka Benešová, Head of ACCA Czech Republic

Propojení vzdělávání a praxe

  • Jan Tomáš, ACCA člen, PricewaterhouseCoopers, manažer oddělení finančních služeb

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech. Akreditace je fakultě udělena od roku 2009 na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou absolventi fakulty využívat až do roku 2013.