Upozornění pro studenty 1. ročníku BS

Součástí studijní plánu bakalářského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je i předmět 1FU191 Metodologický seminář. Tento předmět má nepravidelnou výuku, bližší informace naleznete v letáku ke kurzu.

Další užitečné informace k začátku studia se nacházejí na fakultním webu.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague