Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka témat bakalářských prací

Související stránky

Zaměstnanci katedry

Témata BP je možné volit v kontextu témat DP

 

Doktorandi

Ing. Petra Ašenbrenerová

 • Témata dle dohody

Ing. Petra Baranová

 • Témata dle dohody

Ing. Ondřej Buben

 • Témata dle dohody

Ing. Martin Dvořák

 • Témata dle dohody

Ing. Tereza Gluzová

 • Témata dle dohody

Ing. Jan Hospodka

 • Témata dle dohody

Ing. Marek Jošt

 • Témata dle dohody

Ing. Robert Jurka

 • Corporate governance v účetnictví a daních
 • Transferové ceny v účetnictví a daních
 • Kreativní účetnictví

Ing. Jan Novotný

 • Vykazování finančních derivátů
 • Vykazování finančních nástrojů
 • Zajišťovací účetnictví
 • Specifika finančního výkaznictví v bankách
 • Promítání časové hodnoty peněz v účetnictví

Ing. Kateřina Poláchová

 • Témata dle dohody

Ing. Jiří Pospíšil

 • Témata dle dohody

Ing. Lukáš Poutník

 • Účetnictví veřejného sektoru
 • Účetnictví neziskových organizací

Marina Purina

 • Témata dle dohody

Ing. Jana Singerová

 • informační systémy, účetnictví vedené v ERP

Ing. Jan Svitlík

 • Témata dle dohody

Ing. Jiří Šimůnek

 • Témata dle dohody

Ing. Michal Šindelář

 • Témata dle dohody

Ing. Michal Trnka

 • Témata dle dohody

Ing. Petr Vácha

 • Témata dle dohody