Vzdělávání pro veřejnost

Aktuálně probíhající kurzy (zimní semestr 2017/2018):

Školení „Pokročilé účetnictví pro daňové poradce“: cyklus tří celodenních přednášek (6. 10., 13. 10., 20. 10) pro členy Komory daňových poradců ČR. Bližší informace a přihlašování na stránkách Komory

Školení „Vyšší účetnictví pro daňové poradce“: cyklus tří celodenních přednášek (27. 10., 10. 11., 1. 12) pro členy Komory daňových poradců ČR. Bližší informace a přihlašování na stránkách Komory

 

Katedra nabízí následující kurzy celoživotního vzdělávání: bližší informace o termínu konání a obsahu u jednotlivých garantů

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Kurz představuje podrobné a ucelené studium problematiky mezinárodně uznávaných účetních standardů. Obsah kurzu je zaměřen na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejich porovnání s českými účetními předpisy a na praktické příklady implementace těchto standardů v podmínkách českých společností.

  • termín konání: informace na dotázání
  • organizace kurzu: obvykle 6 dvoudenních bloků (pátek-sobota)
  • informační leták včetně obsahu kurzu z předchozího běhu zde; přihláška zde
  • absolvování kurzu se započítává do KPV u KAČR a systému certifikace účetních
  • bližší informace o kurzu poskytne Ing. Libor Vašek, Ph.D. (vasek@vse.cz)
Finanční účetnictví pro pokročilé

Kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, které formou výkladu i praktických příkladů seznamují účastníky s vybranými aktuálními problémy českého finančního účetnictví. Kurz poskytne účastníkům hlubší poznatky z daných oblastí, jejich vzájemné souvislosti a praktické aplikace.

Firemní školení

Katedra finančního účetnictví a auditingu rovněž zabezpečuje kurzy se stejnou tématikou (případně po úpravě nebo i zcela na zakázku) pro firmy i veřejné instituce na základě individuální dohody v požadovaném místě a rozsahu. V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dotazů týkajících se obsahu či organizace kurzů neváhejte, prosím, kontaktovat:

  • Marii Purmenskou (telefon: 224 095 125 e-mail: marie.purmenska@vse.cz).

Těšíme se na Vaši účast na některém z našich kurzů!


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague